Sunday, September 2, 2007

ΆΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΑ

ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ (Ο.ΛΑ.) ΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!
Αδέσμευτο Κίνημα Υποστήριξης Ριζοσπαστικών Αλλαγών
(Α.Κ.Υ.Ρ.Α.)
Ιπποκράτους 42 – Αθήνα, Τηλ: 210-3648300, Φαξ: 210-3610882

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007
Προς τον αξ. κ. Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου

Με την δήλωση αυτή κατάρτισης συνδυασμών του άρθρου 34, παρ. 5 της εκλογικής νομοθεσίας, σας γνωστοποιούμε, σε συνέχεια της από 27-8-2007 δήλωσής μας (Αρ.Πρωτ.7633/07) για το έμβλημα και την επωνυμία μας, ότι με βάση τις αρχές της ΄Αμεσης Δημοκρατίας, που πρεσβεύει και διακονεί η πολιτική μας κίνηση, δηλώνουμε ότι οι υποψήφιοί μας στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 16-09-2007 είναι όλοι οι έλληνες πολίτες, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε κάθε εκλογική περιφέρεια, εκτός όσων ήδη συμμετέχουν σε συνδυασμούς υποψηφίων βουλευτών (αρθ. 34, παρ. 3).
Η πολιτική μας κίνηση δηλώνει ότι προτρέπει τους έλληνες ψηφοφόρους να ψηφίσουν συνειδητά στις προσεχείς εκλογές με οποιονδήποτε τρόπο με ΑΚΥΡΗ ψήφο ή λευκή ψήφο , η οποία κατά την εκλογική νομοθεσία και τη νομολογία του Α.Ε.Δ. (άρθ. 58 και 100 Σ.) θεωρείται ΆΚΥΡΗ και προσμετράται στις άκυρες ψήφους ( ιδίως με αναγραφή σε λευκό ψηφοδέλτιο που θα τους παρέχει η εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος το όνομα του συνδυασμού μας «Οργή Λαού (Ο.ΛΑ.) με Δημοψηφίσματα- Άμεση Δημοκρατία!», είτε με την απλή διευκρινιστική ακροστοιχίδα του Κινήματός μας «Α.Κ.Υ.Ρ.Α.», ενόψει και της ρητής αναγραφής στην συνημμένη και νόμιμα κατατεθειμένη κατ’ άρθρο 37 της εκλογικής νομοθεσίας δήλωση του ονόματος και εμβλήματος του κόμματός μας αυτής της ακροστοιχίας «Α.Κ.Υ.Ρ.Α.» , που σαφώς υποδηλώνει την ως άνω πολιτική μας θέση).
Σε περίπτωση συμπληρώσεως του εκλογικού μέτρου σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια ή και συμπληρώσεως αθροιστικά από τις άκυρες και λευκές ψήφους, σε όλη την επικράτεια ποσοστού άνω του 3% , θεωρούμε ότι οι αναλογούσες στα ποσοστά αυτά έδρες πρέπει να παραμείνουν κενές, ενόψει της συνειδητής βούλησης και επιλογής ελλήνων πολιτών, που δεν θα απέχουν, αλλά θα συμμετέχουν συνειδητά στις προσεχείς εκλογές, να μην προσμετρηθούν σε κανένα από τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα, που ανήγγειλαν τους υποψήφιούς τους κατ΄ άρθρα 32 και 33 της εκλογικής νομοθεσίας.
Οι ως άνω κενές έδρες στο προσεχές κοινοβούλιο, θα δύνανται να πληρωθούν με τον γνωστό θεσμό από την αρχαία εφαρμοσμένη ελληνική (ΑΜΕΣΗ) Δημοκρατία, της κλήρωσης πολιτών, που η πολιτική μας κίνηση προτίθεται να αναλάβει την οργανωτική πρωτοβουλία διενέργειας αυτής κατά εκλογική περιφέρεια, για ενιαύσια θητεία εκάστου πολίτη που θα κληρωθεί να εκπληρώσει τα βουλευτικά καθήκοντα, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως ρυθμιστή του Πολιτεύματος και Ανώτατο ΄Αρχοντα της Πολιτείας, ώστε να θέσει υπό την αιγίδα του τις διαδικασίες της με κλήρωση εκλογής βουλευτών.
Δηλώνουμε, μετά λόγου γνώσεως, ότι θεωρούμε τις προβλέψεις του άρθρου 34 περί υποβολής της παρούσας δήλωσής μας, που τυχόν απαιτούν περισσότερα τυπικά στοιχεία για τη δήλωσή μας αυτή, (περί ανακήρυξης υποψηφίων μετά από επισύναψη γραμματίου Δ.Ο.Υ. άρθ. 32, παρ. 5 κλ.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ως ευθέως αντισυνταγματικές και αντικείμενες στις διατάξεις των εξής τουλάχιστον άρθρων του Συντάγματος :
Α) 1 παρ.2( θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία),
Β) 1 παρ. 3, ( όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό κλ.),
Γ) 4 παρ 1 και 2 ( ισότιμη μεταχείριση Ελλήνων πολιτών και ισότητα δικαιωμάτων Εκλέγεσθαι ),
Δ) 5 παρ.1 ( ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας όλων και συμμετοχής στη πολιτική ζωή της χώρας),
Ε) 5 παρ. 2 (απαγόρευση διακρίσεων πολιτικών πεποιθήσεων),
ΣΤ) 29 παρ. 1 ( η δράση μας εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος),
Ζ) 52 ( Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης , ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν την υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση.) κλ.
Συνεπώς, ζητούμε να ανακηρύξει το ΑΡΜΌΔΙΟ Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, κατ΄ άρθρο 36 της εκλογικής νομοθεσίας (ως δυνάμει) υποψηφίους του κόμματός μας, όλους τους έλληνες πολίτες, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ΕΚΤΌΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ ΆΛΛΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007
Ο δηλών
Γιώργος Κόκκας, Δικηγόρος –Συντονιστής Κίνησης
«Οργή Λαού (Ο.ΛΑ.) με Δημοψηφίσματα- Άμεση Δημοκρατία!»
Αδέσμευτο Κίνημα Υποστήριξης Ριζοσπαστικών Αλλαγών
(Α.Κ.Υ.Ρ.Α.)

ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ-δηλωση

ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ (Ο.ΛΑ.) ΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!
Ιπποκράτους 42 – Αθήνα, Τηλ: 210-3632000, Φαξ: 210-3610882

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2007
Προς:
α) την κ. Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων και β) τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Με την δήλωση αυτή, σας γνωστοποιούμε, σε συνέχεια ανάλογης δήλωσής μας των Ευρωεκλογών 2004 («Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, ΄Αμεση Δημοκρατία»), ότι το έμβλημα και το όνομα της πολιτικής μας Κίνησης για τις εθνικές εκλογές, που αποκτά τυπικά τη μορφή κόμματος, κατ΄άρθρο 37 της εκλογικής νομοθεσίας για όλη την Επικράτεια, είναι τα ακόλουθα:

«ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ (Ο.ΛΑ.) ΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ -
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!»
Αδέσμευτο Κίνημα Υποστήριξης Ριζοσπαστικών Αλλαγών
(Α.Κ.Υ.Ρ.Α.)
Με τιμή

Γιώργος Κόκκας, Δικηγόρος –Συντονιστής Κίνησης
«Οργή Λαού (Ο.ΛΑ.) με Δημοψηφίσματα- Άμεση Δημοκρατία!»